Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zielonkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obecnie z siedzibą w Węgrzcach ul. Forteczna 3 zostało powołane przez Gminę Zielonki aktem notarialnym w dniu 07.08.1998 r. Podstawą do powstania  spółki były uchwały: Rady Gminy Zielonki z 27.04.1998 r. oraz Zarządu Gminy Zielonki z 07.07.1998 r.

PUK Zielonki Sp. z o.o. jest osobą prawną (spółką handlową) – jednoosobową spółką skarbu gminy, wpisaną od dnia 28.06.2002 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119996. Podstawą prawną działania PUK Zielonki Sp. z o.o. jest Kodeks spółek handlowych oraz umowa spółki, natomiast operacyjnie funkcjonuje ona głównie w oparciu o ustawę  z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i w ramach uzyskanego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Zielonki wydanego decyzją Wójta Gminy Zielonki z dnia 29.10.2002 r.

Nadrzędnym celem funkcjonowania PUK Zielonki Sp. z o.o. jest jak najlepsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy Zielonki w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. Zadanie własne gminy w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków w gminie  przekazano PUK Zielonki Sp. z o.o. jako jednoosobowej spółce skarbu gminy, pozostawiając gminie (z racji nadzoru właścicielskiego) kontrolę nad ich wykonywaniem. 

Woda dostarczana mieszkańcom Gminy pozyskiwana jest z ujęć własnych zlokalizowanych na terenie gminy, a uzupełniająco dokonuje się zakupu wody od  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Michałowicach. Ścieki odbierane od mieszkańców Gminy są odprowadzane przez sieć przepompowni do kanalizacji sanitarnej MPWiK SA w Krakowie a następnie kierowane do oczyszczalni ścieków Kujawy i Płaszów w Krakowie. Do stycznia 2009 roku zlikwidowano na terenie gminy wszystkie oczyszczalnie ścieków wybudowane w latach 90 XX wieku. Przyczyną likwidacji była ich duża awaryjność jak również brak możliwości utrzymania wysokiego reżimu technologicznego narzuconego przez obecnie obowiązujące przepisy i normy. 

KONTAKT

fb_button.jpg
qr_blisko.png

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

w Zielonkach Sp. z o.o.,

Siedziba: Węgrzce ul. Forteczna 3
32 - 086 Węgrzce

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel: 12 286-32-35, 12 285-02-61
fax: 12 306-70-09

 

Godziny pracy zakładu:

  • Poniedziałek - Piątek: 7:00 - 15:00
  • Sobota, niedziela i święta: Nieczynne
  • Całodobowe zgłaszanie awarii: 12-285-02-61, 12-286-32-35.
  • W celu zgłoszenia awarii poza godzinami pracy, po usłyszeniu sygnału prosimy o pozostawienie nagrania na automatycznej centrali z podaniem swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu bądź miejsca awarii oraz z krótkim opisem zdarzenia. Po zakończeniu połączenia należy oczekiwać na kontakt inżyniera dyżurnego, który nastąpi z numeru zastrzeżonego. Informujemy, że awarie usuwane są w trybie całodobowym, jednak dokładny czas interwencji jest uzależniony od liczby otrzymanych zgłoszeń, rodzaju i skali awarii. UWAGA! aby skutecznie zgłosić awarię, należy skorzystać z numeru niezastrzeżonego oraz dezaktywować w swoim telefonie funkcję odrzucania/blokowania numerów zastrzeżonych, w przeciwnym razie inżynier dyżurny nie będzie w stanie skontaktować się z osobą zgłaszającą awarię.
  • W razie wystąpienia problemów technicznych z telefonicznym zgłaszaniem awarii, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Subskrypcja e-mail

logo KRD.png

 BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ W MAŁOPOLSCE

IBO

herb large